przeglądy nagrzewnic

Z Wikipedii - podział nagrzewnic

przeglądy nagrzewnic
Ze względu na przeznaczenie: n.
pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n. samochodowe - stosowane w samochodach n.
przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze względu na budowę: stacjonarne mobiln.

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic